CID 2000

Speciální gel tvořící silně alkalický čistící přípravek


Charakteristika

 • Silně alkalická tekutina
 • pH 1%: 11,82
 • Bod mrznutí: -4°C
 • Hustota při 20°C: 1,1 kg / l

Složení

 • Neionizující tensidy
 • Hydroxid sodný
 • Komplexní složky
 • Smáčedla

Možnosti použití

BIO GEL je určen speciálně k odstranění mastnoty, připálenin, dehtu a cukru na místech, která se špatně čistí normálními čistícími prostředky.
BIO GEL může být používán v potravinářském průmyslu. BIO GEL může být aplikován běžným způsobem.

Použití

 • Ředění BIO GELu: 3 - 10%
 • Aplikujte běžným způsobem a nechte působit 10 - 60 min.
 • Aplikujte nízkým nebo vysokým tlakem, horkou nebo studenou vodou

Poznámka

 • Nikdy nemíchejte BIO GEL s kyselinami
 • Skladovat v originálním balení při teplotě vyšší než -4°C

Balení

 • Plechový sud 30 kg
 • Barel 240 kg
 • Kontejner 1000 kg
Designed by Frog-Graphics