Pěnová lanceta

Zařízení pro aplikaci čistících, dezinfekčních aj. přípravků

Umožňuje aplikaci dezinfekčních přípravků VIROCID a KICKSTART ve formě pěny, která:
  • Zviditelňuje místo aplikace
  • Zvyšuje přilnavost a zajišťuje dlouhodobější kontakt dezinfekčního přípravku s povrchem
  • Snižuje spotřebu dezinfekčního přípravku při zachování účinnosti
  • Umožňuje preciznější provedení dezinfekce

Technické parametry

  • Používá se v kombinaci s vysokotlakými čističi
  • Vnitřní závit 1,25 cm
  • Maximální tlak 180 bar
  • Maximální teplota 60°C
  • Zásobní nádobka 1l

Způsob použití

Pěnová lanceta se zkompletuje s pistolí vysokotlakého čističe, pomocí regulačního šroubu se nastaví požadovaná koncentrace - u tohoto typu se pohybuje v rozmezí 2-5%, nádobka se naplní zásobním roztokem, pootáčením hlavice pěnové lancety se reguluje velikost trysky.

Do zásobní nádobky připravte roztok VIROCIDu (nebo KICKSTARTu) s vodou v poměru 1:4, čímž dosáhnete výsledné koncentrace 0,5%. Po použití nádobku a pěnovou lancetu propláchněte vodou. NENECHÁVEJTE zásobní roztok v nádobce.
Designed by Frog-Graphics