PHO CID

Kys. čistící prostř. pro potrubní systémy, pro dekalcifikaci a odstraňování usazenin bílk. a železa


Charakteristika

 • Čirá bezbarvá tekutina
 • Nepěnivá
 • pH 10g / l: 2,47
 • Hustota při 20°C 1,22
 • Bod mrazu: -20°C

Složení

 • Kyselina fosforečná
 • Kyselina sírová
 • Protipěnivé látky
 • Smáčedla

Možnosti použití

 • K čištění potrubí v mlékarenském průmyslu a ve výrobě nápojů
 • K dekalcifikaci "zásobníkových myček"

Použití

 • Důkladně propláchněte instalace množstvím vody
 • Nechat cirkulovat 50 - 60°C teplý roztok v koncentraci 0,5 - 1% po dobu 10 - 15 min.
 • Opláchnout množstvím vody

Balení

 • Kanystr 30 kg
 • Barel 240 kg
 • Multibox 1000 kg
Designed by Frog-Graphics