O společnosti
Hlavní vjezd do firmy Společnost Phramed s.r.o byla založena v roce 1994 MVDr. Dušanem a JUDr. Ludmilou Hrachovcovými. Tato společnost plynule navázala na velkodistribuční činnost fyzické osoby MVDr. Dušana Hrachovce, který tuto činnost prováděl od roku 1991. Hlavní činnosti společnosti je distribuce veterinárních léčiv pro veterinární lékaře. Zajišťuje pro ně kompletní servis, tzn. dodávky vet.léčiv a biopreparátů, zdravotnického materiálu, krmiv, chovatelských potřeb, DDD přípravků, ochranných pracovních pomůcek a tiskopisů ...
Distribuce léčiv
Léčiva a distribuce - K úspěšnému zdolání choroby je nutná kromě správné diagnostiky i nutná včasná a účinná léčba. Nabízíme diagnostika a farmakoterapeutika, která tak jak rychle se mění potřeby praxe, či odolnost původců chorob, jak rychle se vyvíjí poznání přičin onemocnění, tak rychle se zdokonalují a vyrábějí stále novější a účinější přípravky. Často se ovšem praxe vrací i ke starým, osvědčeným a hlavně ne tak drahým přípravkům. Systém správné distribuční praxe, který naše firma má, je ten, který tyto požadavky co do sortimentu, tak i rychlosti dodání řeší.
Hygiena a dezinfekce
Hygiena a dezinfekce - Inaktivace, ničení a odstraňování etiologických agens a jejich přenašečů, zabraňování rozmnožování a šíření mikroorg. a makroorganismů, k tomu všemu přispíváme díky širokému sortimentu dezinfekčních, desinsekčních i deratizačních přípravků. Jejich používáním v objektech potravinařství, zdravotnictví a zemědělství, na různých technologických linkách i dopravních prostředcích výrazně zlepšujeme ochranu lidí a zvířat před těmito nepříznivými vlivy.
Semináře a výstavy
Semináře a výstavy - Každoročně se účastníme rozhodujících výstav a seminářů s cílem, propagovat naše produkty. Celková koncepce naší firmy, vychází ze všech aspektů správné distribuční praxe, obdobně jako u jiných firem, odlišností však je, že kromě slev, rabatů, atd. nabízíme i vlastní systém vzdělávání. Již od roku 1997 každoročně organizujeme semináře hlavně ve vlastním školícím středisku, kam zveme přední odborníky z řad VFU, Výzkumných ústavů, SVS a předních odborných pracovišť a to nejen z ČR. Filosofií naší firmy je, že je třeba udržovat kontinuitu ve vzdělávání, zejména s novými poznatky, protože ty činí odborníka odborníkem!
Designed by Frog-Graphics