Semináře a výstavy

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 2017


24.11.2017

Kašel/dávení/regurgitace - jak to řeším já - část 1.

přednáší: MVDr. David Hanzlíček

Kašel/dávení/regurgitace - jak to řeším já - část 2.

přednáší: MVDr. David Hanzlíček

Medicína drobných savců - základní vyšetření, seškraby, biopsie a odběry vzorků

přednáší: MVDr. Karel Hauptman, Ph.D

Medicína drobných savců - odběry krve, kanylace a injekční aplikace

přednáší: MVDr. Karel Hauptman, Ph.D

Patela - známá neznámá

přednáší: MVDr. František Luňák

Patela - kde se to může zkomplikovat?

přednáší: MVDr. František Luňák
Místo konání: Odry - areál firmy PHRAMED, s.r.o.
Začátek: vždy 14.00 hod.
Garant: MVDr. Hrachovec Dušan
Poplatek: 1000,- Kč
Stálí zákazníci* firmy PHRAMED, s.r.o. zdarma, studenti VFU Brno 100 Kč.

Archiv seminářů a výstav

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 20171.9.2017

Klinické výšetření kardiologického pacienta

přednáší: MVDr. Zita Filipejová, Ph.D.

Základy EKG - aneb co je nutné znát

přednáší: MVDr. Michal Fiedler

Rentgenologie hrudníku - srdeční onemocnění

přednáší: MVDr. Michal Fiedler

Terapie srdečního selhání - akutní a chronická

přednáší: MVDr. Zita Filipejová, Ph.D.

Nejčastější získaná onemocnění srdce - diagnostika a terapie

přednáší: MVDr. Zita Filipejová, Ph.D.

Nejčastější získaná onemocnění srdce koček - diagnostika a terapie

přednáší: MVDr. Michal Fiedler

24.3.2017

Neodkladný pacient – diagnostika

přednáší: MVDr. Leona Raušerová, Ph.D.

Zobrazovací metody – co, jak a proč?

přednáší: MVDr. Pavel Proks, Ph.D

Kulhání – ortopedická a neurologická diagnostika

přednáší: MVDr. Milan Dvořák, Ph.D.

Jak si získat stomatologického pacienta

přednáší: MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D.

Vyšetření pacienta s onemocněním jater

přednáší: MVDr. Václav Ceplecha

Oftalmologické vyšetření – co je třeba?

přednáší: MVDr. Petr Raušer, Ph.D.

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 2016
25.11.2016

Chronický průjem a zvracení - diagnosticko/terapeutický přístup

přednáší: MVDr. David Hanzlíček, DVM.

Možnosti klinické patologie v případech GIT onemocnění

přednáší: MVDr. David Hanzlíček, DVM.

Jak se stát lepším chirurgem?

přednáší: MVDr. František Luňák

Dysplazie lokte na pracovišti bez artroskopu?

přednáší: MVDr. František Luňák

Nebezpečí při infuzní terapii u psů

přednáší: MVDr. František Špruček, MBA

Pruritický pacient - současné možnosti v diagnostice a terapii

přednáší: MVDr. František Špruček, MBA

27.5.2016

IMHA u psů a koček - co je nového?

přednáší: MVDr. Ludmila Bicanová (Vetmeduni, Vienna)

Paraneoplastický syndrom - strašák každého onkologa

přednáší: MVDr. Ludmila Bicanová (Vetmeduni, Vienna)

Tromboembolické stavy u psů a koček,

přednáší: MVDr. Ludmila Bicanová (Vetmeduni, Vienna)

Kožní projevy imunitně zprostředkovaných onemocnění,

přednáší: MVDr. Jana Langerová (Animal Clinic, Praha)

Horečka neznámého původu (FUO) - co s ní?

přednáší: MVDr. Jana Langerová (Animal Clinic, Praha

Stomatitidy u psů a koček,

přednáší: MVDr. Martina Plošková (Animal Clinic, Praha)

18.3.2016

Analgezie onkologického pacienta,

přednáší: MVDr. Petr Raušer, Ph.D.

Péče o onkologického pacienta,

přednáší: MVDr. Leona Raušerová, PhD.

Novotvary pohlavního aparátu psa a kočky,

přednáší: MVDr. Robert Novotný, Ph.D.

Novotvary pohybového aparátu,

přednáší: MVDr. Milan Dvořák, Ph.D,

Novotvary mléčné žlázy,

přednáší: MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.

Novotvary dutiny ústní a nosní,

přednáší: MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D.

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 201518.9.2015

Komplikace v reprodukční medicíně malých zvířat

přednáší: MVDr. Robert Novotný, PhD.

Anesteziologické komplikace

přednáší: MVDr. Petr Raušer, PhD.

Ortopedické komplikace ,

přednáší: MVDr.Milan Dvořák Ph.D.

Komplikace v chirurgii měkkých tkání,

přednáší: MVDr.Jana Lorenzová, Ph.D.

Komplikace stomatologického ošetření,

přednáší: MVDr.Tomáš Fichtel, Ph.D.

Komplikace ošetření neodkladného pacienta,

přednáší: MVDr. Leona Raušerová, PhD.

22.5.2015

Onemocnění štítné žlázy u psa a kočky - obecný přehled

přednáší: MVDr. Jana Langerová (Animal Clinic, Praha)

Onemocnění nadledvin u psů - obecný přehled

přednáší: MVDr. Ludmila Bicanová (Vetmeduni, Vienna)

Endokrinopatie z pohledu kardiologa,

přednáší: MVDr. Jana Langerová (Animal Clinic, Praha)

Management pacienta s hypertenzíí,

přednáší: MVDr. Jana Langerová (Animal Clinic, Praha)

Diagnostický přístup k pacientovi s hypo a hyperkalcémií,

přednáší: MVDr. Ludmila Bicanová (Vetmeduni, Vienna)

Onkologická onemocnění endokrinních orgánů,

přednáší: MVDr. Ludmila Bicanová (Vetmeduni, Vienna)

27.3.2015

Poruchy u dojnic v okoloporodním období a jejich kontrola

přednáší: MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.

Embryonální mortalita dojného skotu

přednáší: Doc.MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.

Využití a práce s daty pro preventivní programy na farmě,

přednáší: MVDr. Libor Borkovec, Zoetis ČR

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 201414.11.2014

Diagnostika a léčba edému plic u psů a koček

přednáší: MVDr. Zita Filipová

Diagnostika a léčba arytmyií psů a koček

přednáší: MVDr. Carlos Agudelo, PhD.

Kazuistiky v praxi plazů,

přednáší: Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc.


19.9.2014

Alimentární lymfom u koček,

přednáší: MVDr. Ondřej Škor, Vetmeduni Wien

IBD u psů - co je nového,

přednáší: MVDr. Ludmila Bicanová, Animal Clinic Praha

Úskalí diagnostiky a terapie protein losing enteropaitií u psů,

přednáší: MVDr. Ludmila Bicanová, Animal Clinic Praha

Otitidy - praktický přístup k diagnostice a terapii,

přednáší: MVDr. David Hanzlíček, Klinika Jaggy, s.r.o.

7.3.2014   

Současné problémy v reprodukci mléčného skotu

přednáší: Doc. MVDr. Svatopluk Čech, PhD

Biosekurita v chovech prasat

přednáší: MVDr. Jiří Malášek

Management zdravého odchovu telat,

přednáší: MVDr. Jiří Davídek

16.5.2014

Resuscitace a neonatální péče u štěňat a koťat

Pediatrický

přednáší: MVDr. Robert Novotný, PhD.

pacient

Anestezie pediatrického pacienta

přednáší: MVDr. Petr Raušer, PhD.

Problematika portosystémových zkratů u psů,

přednáší: MVDr. Jana Lorenzová, PhD.

Stomatologická problematika štěňat a koťat,

přednáší: MVDr. Tomáš Fichtel, PhD.

Ortopedická problematika štěňat a koťat,

přednáší: MVDr. Milan Dvořák, PhD.

Neodkladná a intenzivní péče o pediatrického pacienta,

přednáší: MVDr. Leona Raušerová, PhD.

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 201320.9.2013           

Geriatrický pacient

Stomatologický

přednáší: MVDr. Leona Raušerová, PhD.

pacient

Zobrazovací diagnostika pacienta s onemocněním dutiny ústní

přednáší: MVDr. Pavel Proks, PhD.

Anestezie a analgezie stomatologického pacienta,

přednáší: MVDr. Petr Raušer, PhD.

Stomatologický pacient – ošetřit nebo odeslat ??,

přednáší: MVDr. Petr Janalík

Nástroje, materiály a přístrojové vybavení pro stomatologii,

přednáší: MVDr. Tomáš Fichtel, PhD.

10.5.2013           

Praktický přístup k diagnostice kožních nádorů

přednáší: MVDr. Ondřej Škor (Vetmeduni Vienna)

Diagnostika a terapie neurologických infekčních onemocnění

přednáší: MVDr. Kateřina Škorová (Jaggy Praha, a.s.)

Chronický kašel u psa a kočky z klinického pohledu,

přednáší: MVDr. David Hanzlíček, DVM (Klinika Jaggy, s.r.o.)

15.3.2013           

Problematika masného skotu (parazitózy, průjmy telat)

přednáší: Doc. MVDr. Josef Illek, PhD.

Bluetonque v ČR – minulost a současnost

přednáší: MVDr.Adéla Šperlová

Schmallenberg virus – nový problém v chovech přežvýkavců?

přednáší: Prof.MVDr. Dagmar Zendulková, CSc.

Infuenza prasat a pandemický virus chřipky

přednáší: Doc.MVDr.Petr Lány, PhD.

BSE – minulost a aktuální situace

přednáší: Prof.MVDr.Zdeněk Pospíšil, DrSc.

Výskyt viru Newcastleské choroby u holubů

přednáší: Prof.MVDr. Dagmar Zendulková, CSc.

Je dnešní trend výživy psů v souladu s fyziologií trávení?

přednáší: MVDr.František Špruček, PhD.

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 201223.11.2012

Praktický přístup k pacientovi s epilepsií,                                                                            

přednáší: MVDr. Pavel Schánilec, PhD.

Veterinární praxe u králiků v malo a velkochovech,

přednáší: MVDr.Miloslav Martinec, PhD.

Dermatologie plazů,

přednáší: Prof.MVDr. Zdeněk Knotek,CSc

14.9.2012

Klinická a laboratorní diagnostika onemocnění páteře,                                                      

přednáší: MVDr. Iva Blažek-Fialová

Zobrazovací diagnostika pacienta s onemocněním páteře,

přednáší: MVDr.Pavel Proks PhD.

Anestezie a analgezie neurologického pacienta,

přednáší: MVDr.Petr Raušer PhD.

Chirurgické řešení onemocnění páteře,

přednáší: MVDr.Milan Dvořák PhD.

Perioperační péče o neurologického pacienta,

přednáší: MVDr.Leona Raušerová PhD.
 

2.3.2012

Umíme a chceme zachránit lidský život?, přednáší: MUDr. Milan Brázdil - Zdravotnická záchranná služba a letecká záchranná služba Olomouckého kraje
- integrovaný záchranné systém, hlavní a vedlejší složky,
- první pomoc a resuscitace po telefonu,
- záchranný řetězec,
- vitální funkce, potřebná anatomie a fyziologie (orientační základy),
- způsoby ověření životních funkcí,
- resuscitace základní bez i s pomůckami (jeden a více zachránců),
- praktický nácvik resuscitace,
- resuscitace rozšířená a následná péče,
- hromadný výskyt zraněných,
- jednotlivé způsoby první pomoci vybraných stavů,

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 201125.11.2011

Diferenciální diagnostika orálních neoplazií a jejich terapie,                                             

přednáší: MVDr.Tomáš Fichtel, PhD.

Analgesie a anastezie u exotických ptáků,

přednáší: Prof.MVDr.Zdeněk Knotek,CSc.

Stomatologie drobných savců,

přednáší: MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., Dip. ECZM.
 

23.9.2011

Přístup k neodkladnému pacientovi, přednáší: MVDr. Leona Raušerová, Ph.D.
Zobrazovací diagnostika neodkladných stavů, přednáší: MVDr. Pavel Proks, Ph.D.
Neodkladné stavy v ortopedii malých zvířat, přednáší: MVDr. Milan Dvořák, Ph.D.
Neodkladný kardiologický pacient, přednáší: MVDr. Carlos F. Agudelo, Ph.D.
Neodkladné stavy v oftalmologii malých zvířat, přednáší: MVDr. Petr Raušer, Ph.D.
Základy kyslíkové terapie, přednáší: MVDr. Leona Raušerová, Ph.D.
 

1.4.2011

Nové přístupy k imunoprofylaxi psů a koček,

přednáší: Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.

Nemoci dříve neznámé - dirofilarióza, babesióza a leishmanióza,

přednáší: Prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc.

Nová metoda perineální uretrostomie u kocourů,

přednáší: Doc. MVDr. Michal Vlašín, Ph.D.

Chirurgické řešení urolitiázy psů,

přednáší: Doc. MVDr. Michal Vlašín, Ph.D.
 

13.5.2011

Diagnostika jaterních onemocnění + praktické příklady,

přednáší: MVDr. Zuzana Dominiková (Jaggy Praha, a.s.)

Neurologie I - základy neurologického vyšetření a jeho interpretace,

přednáší: MVDr. Kateřina Škorová (Jaggy Praha, a.s.)

Dušný pacient - přístup, diagnostika, terapie,

přednáší: MVDr. Ondřej Škor (Animal Clinic, Praha)

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 20103.12.2010

Nemoci uší u psů a koček, přednáší: Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.
Závažné virové infekce u papoušků, přednáší: MVDr. Viktor Tukač, CSc.
Bezpečná anestezie u exotických zvířat, přednáší: Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc.
 

24.9.2010

SYNDROM DILATACE A VOLVULU ŽALUDKU - GDV
1. RTG a USG diagnostika, přednáší: MVDr.Pavel Proks
2. Diagnostika a předoperační příprava pacienta, přednáší: MVDr. Leona Raušerová,Ph.D
3. Anestezie a perioperační péče u pacientů, přednáší: MVDr. Petr Raušer, Ph.D
4. Laparotomické řešení GDV, přednáší: MVDr. Leona Raušerová, Ph.D
5. Laparoskopická prevence GDV, přednáší: MVDr. Michal Crha, Ph.D
6. Pooperační péče a komplikace, přednáší: MVDr. Leona Raušerová, Ph.D
 

14.5.2010

Ortodontie u malých zvířat, přednáší: MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D
Podotrochlóza u koní, přednáší: MVDr. Zdeněk Žert, CSc.
Nemoci rohovky koní, přednáší: MVDr. Šárka Krisová                                               ;
 

5.3.2010

Efektivní komunikace v praxi
přednáší: MVDr. Šárka Vitásková
přednáší: Lucie Borská
cena 1 500,- Kč (500,- Kč hradí KVL Brno a 500 – 1000,- Kč okresní sdružení dle domluvy)
Maximální počet 30 lidí

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 200927.11.2009

Veterinární aspekty chovu exotických zvířat – část II. – malí savci, přednáší: Prof.MVDr.Zdeněk Knotek,CSc.
Anestezie u velkých zvířat v terénních podmínkách, přednáší: MVDr.Jan Šterc
Tepelný stres a možnosti řešení u hospodářských zvířat, přednáší: Doc.MVDr.Pavel Novák,CSc.
 

25.9.2009

Šicí techniky, přednáší: MVDr. Petr Raušer, PhD.
Workshop
asistují:
MVDr. Petr Raušer, PhD.
MVDr. Leona Raušerová
MVDr. Josef Zajíc, PhD.
MVDr. Milan Dvořák,PhD.
 

22.5.2009

Chirurgické zákroky v perineální oblasti, přednáší: MVDr. Tomáš Fichtel, PhD.
Onemocnění horních cest dýchacích u koní, přednáší: MVDr. Petr Jahn, CSc.
Syndrom kardiovaskulárního a jaterního selhání, přednáší: Prof.MVDr. Jaroslav Hanák,DrSc.
 

27.2.2009

Aktuální nákazy - bluetongue, přednáší: Doc.MVDr.Dagmar Zendulková,CSc.
- BVD/MD, přednáší: Prof.MVDr.Zdeněk Pospíšil, DrSc.
-influenza, tularemie , přednáší: Doc.MVDr.Petr Lány,CSc.
Podmínky pro cestování a obchodování se zájmovými zvířaty v rámci ČR, EU a do třetích zemí, přednáší: MVDr.Zbyněk Semerád, SVS Praha
Asanace stájového prostředí, přednáší: Stefaan Goudezeune (Cid Lines Belgie)
Homeopatie ve veterinární medicíně – úvod , přednáší: MVDr. Michal Jiřička

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 200821.11.2008

Produkční choroby dojnic a jejich prevence, přednáší: Doc.MVDr. Josef Illek,DrSc.
Terapie bolesti u psa a kočky, přednáší: MVDr. Petr Raušer, PhD.
Terapie šoku – prezentace klinických příznaků, přednáší: MVDr. Leona Raušerová
Větrání stájí – významný faktor ovlivňující zdraví a produkci, přednáší: Doc.MVDr.Pavel Novák,CSc.
 

26.9.2008

Možnosti specifické imunoprofylaxe infekčních chorob skotu,
přednáší: Prof.MVDr. Miroslav Toman,CSc.
Dermatologie II, přednáší: Prof. MVDr.Miroslav Svoboda,CSc.
Císařský řez u hospodářských zvířat v terénních podmínkách (B,Su,Ov,Cp),
přednáší: MVDr. Josef Zajíc, PhD.
 

16.5.2008

Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí u koní a geriatrický pacient, přednáší: MVDr.Barbora Bezděková
Intraartikulární léčba kloubů u koní, přednáší: MVDr. Zdeněk Žert CSc.
Veterinární aspekty chovu exotických zvířat – část I. – plazi a obojživelníci, přednáší: Prof.MVDr. Zdeněk Knotek, CSc.
 

7.3.2008

Zákon o léčivech, přednáší: Prof.MVDr.Alfréd Hera,CSc.
Terminování krytí fen a intrauterinní inseminace u fen,
přednáší: MVDr.Roman Vitásek, PhD.
Traumata orofaciální oblasti malých zvířat (fraktury čelistí, zubů, rány, cizí tělesa), přednáší: MVDr.Tomáš Fichtel,PhD.

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 200723.11.2007

Aktuální problémy stomatologie koní, přednáší: MVDr. Žert Zdeněk, CSc.
Sonografická diagnostika gravidity krav, ovcí, koz a prasnic,
přednáší: MVDr. Zajíc Josef, PhD.
Interpretace laboratorních výsledků, přednáší: MVDr. Huml Otto
 

21.9.2007

Novinky v abdominální chirurgii skotu, přednáší: MVDr. Šterc Jan
Myopatie u koní a jejich diferenciální diagnostika, přednáší: MVDr. Ludvíková Eva
Nové trendy v léčbě parazitů u koní, přednáší: MVDr. Bodeček Štěpán
 

27.4.2007

Praktické metody při diagnostice nemocí exotických zvířat,
přednáší: Prof. MVDr. Knotek Zdeněk, CSc.
Přístup k pacientovi s akutním abdomenem, přednáší: MVDr. Raušerová Leona
Sepse, SIRS (syndrom systémové zánětlivé odpovědi),
přednáší: MVDr. Raušerová Leona
Analgezie v oftalmologii a stomatologii, přednáší: MVDr. Raušer Petr, PhD.
Anestezie - dříve než začneme, přednáší: MVDr. Raušer Petr, PhD.
 

2.3.2007

Základy dermatologické diagnostiky, přednáší: Prof. MVDr. M. Svoboda, CSc.
Operační zákroky na pohlavních orgánech u fen, přednáší: MVDr. Vitásek Roman, PhD.
Poruchy chování psů a koček, přednáší: MVDr. Žertová Hana

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 200610.11.2006

Geriatrický pacient (pes,kočka), přednáší: Prof.MVDr.M.Svoboda,CSc.
Stomatologické problémy geriatrických pacientů, přednáší: MVDr. T.Fichtel,PhD.
 

22.9.2006

Onemocnění oka u psů, přednáší: MVDr.J.Beránek
Dědičná onemocnění oka u psů, přednáší: Prof.MVDr.et.RNDr.P.Hořín,CSc.
Onemocnění zvukovodu, středního ucha a ušního boltce z pohledu chirurga, přednáší: MVDr.T.Fichtel,PhD.
 

28.4.2006

Endometritidy klisen, přednáší: MVDr.Petra Grygarová
Infekce močového aparátu, přednáší: MVDr.Michaela Trněná
 

10.3.2006

Nejčastější patologicko-morfologické nálezy u drůbeže a prasat, přednáší: Prof.MVDr.R.Halouska,DrSc.
Polytraumatický pacient, přednáší: MVDr.Leona Raušerová PhD.
Intraabdominální krvácení, přednáší: MVDr.Petr Raušer PhD.

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 20052.12.2005

Chov a rozmnožování pštrosů, přednáší: MVDr. F .Horník
Respiratorní onemocnění skotu a mastitidy dojnic, přednáší: Prof.MVDr.J.Smola,DrSc.
Nemoci chameleónů, přednáší: Prof.MVDr.Z.Knotek,CSc.
 

30.9.2005

Syndrom gastroduodenální ulcerace u koní, přednáší: MVDr.B.Bezděková
Nejčastější dermatózy u koní, přednáší: MVDr.P.Jahn,CSc.
 

29.4.2005

Přehled základních intoxikací hospodářských zvířat, přednáší: Doc.MVDr.O.Zapletal,CSc.
Klinická výživa psů, přednáší: MVDr.P.Miklišová
 

18.2.2005

Výskyt a diagnostika trichofytózy a paratuberkulózy v ČR, přednáší: MVDr.J.Bažant
Tlumení infekcí IBR a BVD, přednáší: MVDr.K.Kovařčík,PhD.
Základy parodontologie u psa, přednáší: MVDr.T.Fichtel
 

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 200419.11.2004

Alergie psů a koček, přednáší: Prof.MVDr.M.Svoboda,CSc.
Veterinární medicína v mimořádných situacích (biol.terorismus, ekol.havárie, záplavy) , přednáší: Prof.MVDr.Z.Pospíšil,DrSc.
Ovariohysterectomie u hroznýše královského-pr.instr., přednáší: Prof.MVDr.Z.Knotek,CSc.
 

1.10.2004

Zdravotní problematika v chovech skotu, přednáší: Doc.MVDr.J.Illek,DrSc.
Nejnovější poznatky v enterálních a respiratorních onemocněních prasat, přednáší: Prof.MVDr.J.Smola,DrSc.
 

11.6.2004

Nemoci kopyta, přednáší: MVDr.Z.Žert,CSc.
 

14.4.2004

Klinická patologie velkých zvířat, přednáší: Rose Raskin,D.V.M. Purdue Univ.
Změny legislativy v souvislosti vstupu ČR do EU, přednáší: Prof.MVDr.M.Svoboda,CSc., Doc.MVDr.A.Hera,CSc., MVDr.J.Holejšovský, MVDr.M.Malena
 

27.2.2004

Klinická imunologie, přednáší: Doc.MVDr.M.Toman,CSc.
Rentgenologie ramenního a loketního kloubu psů, přednáší: Prof.MVDr.M.Svoboda,CSc.
Technika vyšetření,artrografie,posouzení abnormalit, přednáší: MVDr.J.Zatloukal,PhD.
 

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 20037.11.2003

Intoxikace psů a koček, přednáší: Intoxikace psů a koček.
Antropozoonózy-influenza, přednáší: Prof.MVDr.Z.Pospíšil,DrSc.
Chirurgie reprodukčních orgánů u želv-demonstr., přednáší: Doc.MVDr.Z.Knotek,CSc.
 

19.9.2003

Imobilizace skotu a jelenovitých, přednáší: MVDr.J.Šterc
Rentgenologie srdce, velkých cév a plic-klin.diagnost., přednáší: MVDr.J.Zatloukal
 

25.4.2003

Kýly u koní, přednáší: MVDr.J.Mezerová,PhD.
Nemoci rohovky koní, přednáší: MVDr.Š.Krisová
 

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 20028.11.2002

Parazitární onemocnění exotických savců, přednáší: MVDr.D.Modrý
Operační zákroky na prstu u skotu, přednáší: Doc.MVDr.B.Koudela,CSc., MVDr.J.Šterc
Nemoci chameleónů, přednáší: Prof.MVDr.Z.Knotek,CSc.
 

20.9.2002

Diferenciální diagnostika onemocnění malých savců, přednáší: Doc.MVDr.Z.Knotek,CSc.
Respirační syndrom u prasat-současné poznatky, přednáší: Doc.MVDr.J.Drábek,CSc.
 

7.6.2002

Problematika chorob akvarijních ryb, přednáší: Doc.MVDr.S.Navrátil,CSc.
Infekční onemocnění koní – epizootolofie, přednáší: MVDr.P.Jahn
Infekční onemocnění koní – terapie, přednáší: MVDr.M.Sedlinská
Infekční onemocnění koní - profylaxe, přednáší: Prof.MVDr.et RNDr.P.Hořín,CSc.
 

19.4.2002

Nemoci kloubů a šlach u koní, přednáší: MVDr.Z.Žert, MVDr.H.Bartůnková
 

15.2.2002

Poruchy reprodukce u fen, přednáší: MVDr.A.Láznička
Klonování a jeho využití u zvířat a lidí, přednáší: Prof.MVDr.et RNDr.P.Hořín,CSc.
Dědičná onemocnění u psů
 

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 200114.12.2001

Syndrom peripartální krize (hypokalcemie,bachorová acidóza,steatóza), přednáší: MVDr.M.Skřivánek,CSc., Prof.MVDr.R.Dvořák,DrSc.
 

2.11.2001

Dermatologie, přednáší: MVDr.J.Rybníček
Onemocnění GIT u selat, přednáší: Doc.MVDr.J.Drábek,CSc.
 

7.9.2001

Diferenciální diagnostika onemocnění malých savců, přednáší: Doc.MVDr.Z.Knotek,CSc.
Operace u skotu proveditelné na stání, přednáší: MVDr.J.Šterc
 

15.6.2001

Zooveterinární aspekty managementu vysokoprodukčních dojnic, přednáší:MVDr.M.Skřivánek,CSc.
Reprodukce skotu, přednáší: Doc.MVDr.R.Doležel,CSc.
 

27.4.2001

Zásady ošetření ran u koní, přednáší: MVDr.J.Mezerová
Zánětlivá onemocnění dýchacích cest u koní, přednáší: MVDr.P.Jahn
 

2.3.2001

Rentgenologie apendiculárního skeletu, přednáší: Doc.MVDr.A.Nečas,PhD.
Onemocnění kostí a růstové deformity, přednáší: Doc.MVDr.A.Nečas,PhD.
 

16.2.2001

Dermatologie – část 3, přednáší: MVDr.J.Rybníček
Záchovná stomatologie - endodontie, přednáší: MVDr.T.Fichtel
 

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 20003.11.2000

Imunita a imunoprofylace psů a koček, přednáší: Prof.MVDr. M-Svoboda,DrSc.
Aktuální otázky infekčních chorob psů, přednáší: MVDr.J.Klimeš,CSc.
Aktuální otázky infekčních chorob koček, přednáší: Doc.MVDr.Z.Knotek,CSc.
 

29.9.2000

Asfyxie telat, přednáší: Prof.MVDr.B.Hofírek,DrSc.
Coli infekce telat, přednáší: MVDr.P.Alexa,CSc.
Respirační onemocnění telat, přednáší: MVDr.K.Kovařčík
Dehydratace telat a její terapie, přednáší: Prof.MVDr.R.Dvořák,DrSc.
Onemocnění předžaludku a slezu telat a mladého skotu, přednáší: Prof.MVDr.B.Hofírek,DrSc.
Dermatologie - část 2, přednáší: MVDr.J.Rybníček
 

2.6.2000

Základy dermatologie – část 1, přednáší: MVDr.J.Rybníček
 

5.5.2000

Nemoci šlach a kloubů u koní, přednáší: MVDr.Z.Žert,CSc.
 

4.3.2000

Interakce mezi patogenem a hostitelem (antibioresistence a zásady antibiotické terapie), přednáší: Prof.MVDr.et RNDr.P.Hořín,CSc., Prof.MVDr.J.Smola,CSc.
Poruchy plodnosti prasnic, přednáší: Doc.MVDr.A.Vinkler,CSc.
 

14.1.2000

Mastitidy skotu, přednáší: Prof.MVDr.B.Hofírek,DrSc.
Zdravotní problematika exotických ptáků, přednáší: MVDr. V.Tukač,CSc.
 

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 19995.11.1999

Používání Lydia-KLP v terapii vybraných chorob zvířat, přednáší: Prof.MVDr.E.Malinowski
Lydium-KLP v profylaxi chorob poporodního období zvířat, přednáší: Prof.MVDr.Z.Dembicki
7 let zkoušek v klinickém používání Lydia-KLP v Polsku, přednáší: MVDr.G.Nowak
Gastroenterologie psa a kočky, přednáší: Prof.MVDr. M.. Svoboda,CSc.
Infekční a parazit.onemoc.gastrointest.traktu psa a kočky, přednáší: MVDr.J.Klimeš,CSc.
 

17.9.1999

Rhinoskopie psa ( s demonstrací)., přednáší: Doc.MVDr.Z.Knotek,CSc.
Nemoci nosní dutiny psa a kočky, přednáší: MVDr. T. Fichtel
Operační zákroky v nosních dutinách, přednáší: MVDr. T. Fichtel
Oronasální rozštěpy a píštěle patra, přednáší: MVDr. T. Fichtel
 

7.5.1999

Anestezie koně, přednáší: MVDr. Z. Žert
Kastrace hřebce a kryptorchida, přednáší: MVDr. J. Mezerová
Postoperační komplikace, přednáší: MVDr. J. Mezerová
 

5.2.1999

Degenerativní onemocnění kloubů malých zvířat, přednáší: MVDr. Jan Beránek
Současná zdravotní problematika v chovech drůbeže, přednáší: Prof.MVDr. V. Jurajda,DrSc.
Onemocnění holubů, přednáší: Prof.MVDr. V. Jurajda,DrSc.
 

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 19986.11.1998

Mycoplazmová pneumonie prasat, přednáší: MVDr. J. Bednář
Endokrinní poruchy psa a kočky, přednáší: Prof.MVDr.M.Svoboda,CSc.
Aktuální nemoci koček, přednáší: Doc.MVDr. Z. Knotek, CSc.
 

4.9.1998

Kůň jako atlet a pacient, přednáší: Doc.MVDr. J. Hanák,CSc.
Moderní trendy v terapii plazů, přednáší: Doc.MVDr. Z. Knotek,CSc.
 

7.5.1998

Rektální vyšetření koně s kolikou, přednáší: MVDr. J. Mezerová
Způsoby konzervativní léčby koně s kolikou, přednáší: MVDr. Z. Žert
 

6.2.1998

Individuální reaktibilita organismu a její význam ve vet. medicíně (vznik nových chorob,reakce na vakcíny), přednáší: Doc.MVDr.et RNDr.P.Hořín,CSc.
Infekční nemoci společné zvířatům a lidem, přednáší: Prof.MVDr.Z.Pospíšil,DRSc.
 

Semináře pro veterinární lékaře - PHRAMED s.r.o. - 19977.11.1997

Současné ozdravovací programy v chovech prasat. Aktuální parazitologická problematika volně žijících zvířat. Verminózní koliky u koní. Poznatky řešení zdravotní problematiky v Krugerově nár.parku v Jižní Africe, přednáší: Doc.MVDr.D.Lukešová CSc.
 

Ostatní semináře a akce


VII. KONFERENCE DDD 2006 Přívorovy dny

Termín konání: 15.-17.května 2006
Místo konání: V Poděbradech, Kongresové centrum, Lázeňská kolonáda

7. NÁRODNÍ VÝSTAVA hospodářských zvířat LITOMYŠL 2006

Termín konání: 18.-19.května 2006
Místo konání: Orion aréna ( bývala aukční hala ) Litomyšl

Seminář určený chovatelům skotu pořádaný firmou PHRAMED s.r.o. ve spolupráci s belgickou firmou CID LINES.

21.9.2005

Prezentace
  Nekrobacilóza paznehtů kravMVDr. Soňa Šlosárková, Phd.
Veterinární a farmaceutická Univerzita Brno
  Hygiena dojení v praxiOtlis C. Sampimom
Zootechnical specialist in udderhealth, Department cattle, Animal Health Service, Holandsko
  Přestávka na kávu
  Tepelný stres u skotu – možnosti řešení - Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.
Veterinární a farmaceutická Univerzita Brno
  Oběd
  Asanace stájového prostředí - Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.
Veterinární a farmaceutická Univerzita Brno
  Top inovace z Belgie. Udělejte z Vašich krav Superstar - Lies Thermote
CID LINES Belgie

Designed by Frog-Graphics